2012 წლის 23 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N135 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,ეისითი კვლევა“  შემსყიდველი - საქართველოს ეროვნული ბანკი) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ  შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N135
22.05.2012

798

 

2012 წლის 23 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N135 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,ეისითი კვლევა“  შემსყიდველი - საქართველოს ეროვნული ბანკი) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ  შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge