2012 წლის 28 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N137 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,რეპროგრაფი“ შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო)განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N137
29.05.2012

807

 

2012 წლის 28 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N137 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,რეპროგრაფი“ შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო)განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/