2012 წლის 30 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N138 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,ავერსი-ფარმა“ შემსყიდველი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N138
29.05.2012

808

 

2012 წლის 30 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N138 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,ავერსი-ფარმა“ შემსყიდველი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/