2012 წლის 5 ივნისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N139 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,აზერტუნელის“ წარმომადგენლობა საქართველოს რესპუბლიკაში შემსყიდველი - დმანისის მუნიციპალიტეტი) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N139
31.05.2012

810

 

2012 წლის 5 ივნისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N139 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,აზერტუნელის“ წარმომადგენლობა საქართველოს რესპუბლიკაში შემსყიდველი - დმანისის მუნიციპალიტეტი) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/