2012 წლის 14 ივნისს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N142 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,კავკასუსინვესტი“ შემსყიდველი - ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N142
12.06.2012

825

 

2012 წლის 14 ივნისს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N142 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,კავკასუსინვესტი“ შემსყიდველი - ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/