სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N143
25.06.2012

836

 

2012 წლის 27 ივნისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N143 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,გეო-აპექსი“ შემსყიდველი - შპს ,,ლაბორატორია“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/