სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N144
26.06.2012

837

 

2012 წლის 27 ივნისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N144 საჩივრის  (მომჩივანი -  ი/მ ,,ზაქრო მეშველიანი“ შემსყიდველი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/