2012 წლის 4 ივლისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N145 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,ავერსი-ფარმა“ შემსყიდველი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტრო) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N145
28.06.2012

846

 

2012 წლის 4 ივლისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N145 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,ავერსი-ფარმა“ შემსყიდველი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტრო) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/