2012 წლის 4 ივლისს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N146 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,ჯეო-შოთ-სელინგი“ შემსყიდველი - საქართველოს პარლამენტის აპარატი) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N146
03.07.2012

847

 

2012 წლის 4 ივლისს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N146 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,ჯეო-შოთ-სელინგი“ შემსყიდველი - საქართველოს პარლამენტის აპარატი) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/