2012 წლის 6 ივლისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N147 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,ტურბო ჯორჯია“ შემსყიდველი - შპს ,,თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N147
06.07.2012

853

 

2012 წლის 6 ივლისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N147 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,ტურბო ჯორჯია“ შემსყიდველი - შპს ,,თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/