2012 წლის 18 ივლისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N150 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ბიზნეს ჯგუფი „უნივერსალი 2012“ შემსყიდველი - შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N150
23.07.2012

868

 

2012 წლის 18 ივლისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N150 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ბიზნეს ჯგუფი „უნივერსალი 2012“ შემსყიდველი - შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/