2012 წლის 25 ივლისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N151 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,პ.დ.გ“ შემსყიდველი - სსიპ ,,თბილისის N181 საჯარო სკოლა“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N151
24.07.2012

866

 

2012 წლის 25 ივლისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N151 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,პ.დ.გ“ შემსყიდველი - სსიპ ,,თბილისის N181 საჯარო სკოლა“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/