2012 წლის 10 აგვისტოს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N153 საჩივრის  (მომჩივანი - ი/მ ,,გიორგი მუშკუდიანი“  შემსყიდველი - ცაგერის მუნიციპალიტეტი) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://www.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N153
08.08.2012

886

 

2012 წლის 10 აგვისტოს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N153 საჩივრის  (მომჩივანი - ი/მ ,,გიორგი მუშკუდიანი“  შემსყიდველი - ცაგერის მუნიციპალიტეტი) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://www.procurement.gov.ge/