სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N154
09.08.2012

894

 

2012 წლის 10 აგვისტოს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N154 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,ჯი ეს სი“  შემსყიდველი - საქართველოს შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/