2012 წლის 15 აგვისტოს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N155 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,TVC Georgia”  შემსყიდველი - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N155
13.08.2012

896

 

2012 წლის 15 აგვისტოს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N155 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,TVC Georgia”  შემსყიდველი - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/