2012 წლის 22 აგვისტოს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N159 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,სპა-2012“  შემსყიდველი - სსიპ ქალაქ სენაკის N3 საჯარო სკოლა“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N159
16.08.2012

905

 

2012 წლის 22 აგვისტოს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N159 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,სპა-2012“  შემსყიდველი - სსიპ ქალაქ სენაკის N3 საჯარო სკოლა“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/