2012 წლის 5 სექტემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N161 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,ვანის სათბურები“;  შემსყიდველი - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N161
03.09.2012

925

 

2012 წლის 5 სექტემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N161 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,ვანის სათბურები“;  შემსყიდველი - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/