2012 წლის 19 სექტემბერს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N163 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,ელეგანტი“  შემსყიდველი - სსიპ ,,სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N163
12.09.2012

934

 

2012 წლის 19 სექტემბერს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N163 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,ელეგანტი“  შემსყიდველი - სსიპ ,,სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/