2012 წლის 28 სექტემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N165 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,ელ სი თი“  შემსყიდველი - სსიპ ,,სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N165
24.09.2012

955

 

2012 წლის 28 სექტემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N165 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,ელ სი თი“  შემსყიდველი - სსიპ ,,სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/