2012 წლის 10 ოქტომბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N167 საჩივრის  (მომჩივანი შპს ,,ლაშა ხვიჩიას სტამბა“  შემსყიდველი - შპს ,,თბილისის N2 სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N167
08.10.2012

970

 

2012 წლის 10 ოქტომბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N167 საჩივრის  (მომჩივანი შპს ,,ლაშა ხვიჩიას სტამბა“  შემსყიდველი - შპს ,,თბილისის N2 სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge