2012 წლის 24 ოქტომბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N168 საჩივრის  (მომჩივანი ი/მ ,,,გიორგი ვართანოვი“  შემსყიდველი - სსიპ ,,შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N168
19.10.2012

983

 

2012 წლის 24 ოქტომბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N168 საჩივრის  (მომჩივანი ი/მ ,,,გიორგი ვართანოვი“  შემსყიდველი - სსიპ ,,შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge