2012 წლის 24 ოქტომბერს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N169 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს „აპექს გრუპ“  შემსყიდველი - შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N169
19.10.2012

984

 

2012 წლის 24 ოქტომბერს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N169 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს აპექს გრუპ  შემსყიდველი - შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge