2012 წლის 2 ნოემბერს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N170 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ულტრა“ (ს/კ 206258182)  შემსყიდველი - სსიპ „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N170
31.10.2012

991

 

2012 წლის 2 ნოემბერს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N170 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ულტრა“ (ს/კ 206258182)  შემსყიდველი - სსიპ „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/