2012 წლის 7 ნოემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N171 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ქეთურინა“ (ს/კ 445393770)  შემსყიდველი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N171
01.11.2012

992

 

2012 წლის 7 ნოემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N171 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ქეთურინა“ (ს/კ 445393770)  შემსყიდველი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/