2012 წლის 12 ნოემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N172 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ვეგა-მ“ (ს/კ 404877610)  შემსყიდველი - შპს „თბილსერვის ჯგუფი“)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N172
09.11.2012

1000

 

2012 წლის 12 ნოემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N172 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ვეგა-მ“ (ს/კ 404877610)  შემსყიდველი - შპს „თბილსერვის ჯგუფი“)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge