2012 წლის 16 ნოემბერს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N174 საჩივრის  (მომჩივანი ფ/პ „ზაალ გველესიანი“ (პ/N 18001008283) შემსყიდველი - ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N174
14.11.2012

1006

 

2012 წლის 16 ნოემბერს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N174 საჩივრის  (მომჩივანი ფ/პ „ზაალ გველესიანი“ (პ/N 18001008283) შემსყიდველი - ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge