2012 წლის 30 ნოემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N176 საჩივრის  (მომჩივანი ი/მ „სამველ ისრაელიან“ (ს/კ 333101520) შემსყიდველი - სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N176
27.11.2012

1011

 

2012 წლის 30 ნოემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N176 საჩივრის  (მომჩივანი ი/მ „სამველ ისრაელიან“ (ს/კ 333101520) შემსყიდველი - სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/