2012 წლის 30 ნოემბერს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N178 საჩივრის  (მომჩივანი სს „მონოლითმშენი“ (ს/კ 201943870) შემსყიდველი - გორის მუნიციპალიტეტი)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N178
28.11.2012

1014

 

2012 წლის 30 ნოემბერს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N178 საჩივრის  (მომჩივანი სს „მონოლითმშენი“ (ს/კ 201943870) შემსყიდველი - გორის მუნიციპალიტეტი)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge