2012 წლის 12 დეკემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N179 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „აჭარკაპმშენი“ (ს/კ 245423778) შემსყიდველი - ა(ა)იპ „ბათუმის ბოტანიკური ბაღი“)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N179
07.12.2012

1025

 

2012 წლის 12 დეკემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N179 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „აჭარკაპმშენი“ (ს/კ 245423778) შემსყიდველი - ა(ა)იპ „ბათუმის ბოტანიკური ბაღი“)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/