2012 წლის 12 დეკემბერს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N180 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „თბილისის შადრევნები“ (ს/კ 205192771) შემსყიდველი - ქ. თბილისის მერია)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N180
07.12.2012

1026

 

2012 წლის 12 დეკემბერს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N180 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „თბილისის შადრევნები“ (ს/კ 205192771) შემსყიდველი - ქ. თბილისის მერია)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/