2012 წლის 12 დეკემბერს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N181 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ჯრკომ“ (ს/კ 202232896) შემსყიდველი - შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N181
10.12.2012

1027

 

2012 წლის 12 დეკემბერს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N181 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ჯრკომ“ (ს/კ 202232896) შემსყიდველი - შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/