2012 წლის 19 დეკემბერს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N187 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ესაბი“ (ს/კ 204378173) შემსყიდველი -   სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტო“)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N187
19.12.2012

1039

 

2012 წლის 19 დეკემბერს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N187 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ესაბი“ (ს/კ 204378173) შემსყიდველი -   სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტო“)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/