2012 წლის 26 დეკემბერს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N190 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ფჩოლა“ (ს/კ 400006970) შემსყიდველი -   თვითმმართველი ქალაქი - ქ. ქუთაისის მერია)  განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N190
25.12.2012

1043

 

2012 წლის 26 დეკემბერს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N190 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ფჩოლა“ (ს/კ 400006970) შემსყიდველი -   თვითმმართველი ქალაქი - ქ. ქუთაისის მერია)  განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/