2012 წლის 26 დეკემბერს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N191 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ვეგა-მ“ (ს/კ 404877610) შემსყიდველი -   შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N191
26.12.2012

1045

 

2012 წლის 26 დეკემბერს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N191 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ვეგა-მ“ (ს/კ 404877610) შემსყიდველი -   შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/