2012 წლის 28 დეკემბერს 12:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N193 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „თბილისის შადრევნები“ (ს/კ 205192771) შემსყიდველი - ქ. თბილისის მერია) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N193
27.12.2012

1048

 

2012 წლის 28 დეკემბერს 12:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N193 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „თბილისის შადრევნები“ (ს/კ 205192771) შემსყიდველი - ქ. თბილისის მერია) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/