2013 წლის 4 იანვარს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N194 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „დაცვის სამსახური მგლები“ (ს/კ 205256024) შემსყიდველი - შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი- ტონუსი“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N194
03.01.2013

1053

 

2013 წლის 4 იანვარს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N194 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „დაცვის სამსახური მგლები“ (ს/კ 205256024) შემსყიდველი - შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი- ტონუსი“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/