2013 წლის 9 იანვარს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N196 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ავერსი-გეოფარმი“ (ს/კ 203834075) შემსყიდველი - შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N196
08.01.2013

1062

 

2013 წლის 9 იანვარს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N196 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ავერსი-გეოფარმი“ (ს/კ 203834075) შემსყიდველი - შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/