2013 წლის 9 იანვარს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N198 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „მარკეტინგული ცენტრი ტერრა მედია“ (ს/კ 205222515) შემსყიდველი - სსიპ „საქართველოს ეროვნული ბანკი“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N198
08.01.2013

1063

 

2013 წლის 9 იანვარს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N198 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „მარკეტინგული ცენტრი ტერრა მედია“ (ს/კ 205222515) შემსყიდველი - სსიპ „საქართველოს ეროვნული ბანკი“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/