2013 წლის 18 იანვარს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N204 საჩივრის  (მომჩივანი ი/მ „ლირა სამხარაძე“ (პ/N 01015016706) შემსყიდველი - სსიპ „შემოსავლების სამსახური“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N204
18.01.2013

1080

 

2013 წლის 18 იანვარს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N204 საჩივრის  (მომჩივანი ი/მ „ლირა სამხარაძე“ (პ/N 01015016706) შემსყიდველი - სსიპ „შემოსავლების სამსახური“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/