2013 წლის 23 იანვარს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N205 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ალგორითმი“ (ს/კ 205043237) შემსყიდველი - შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N205
18.01.2013

1081

 

2013 წლის 23 იანვარს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N205 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ალგორითმი“ (ს/კ 205043237) შემსყიდველი - შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/