2013 წლის 23 იანვარს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N206 საჩივრის  (მომჩივანი სს „სტანდარტ დაზღვევა საქართველო“ (ს/კ 204540274) შემსყიდველი - სსიპ „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N206
21.01.2013

1086

 

2013 წლის 23 იანვარს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N206 საჩივრის  (მომჩივანი სს „სტანდარტ დაზღვევა საქართველო“ (ს/კ 204540274) შემსყიდველი - სსიპ „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/