2013 წლის 23 იანვარს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N209 და N210 საჩივრების (მომჩივანი: შპს „ინკო“ (ს/კ 205189142) და შპს „დივაის სერვისი“ (ს/კ 202463459) შემსყიდველი - სსიპ „ბუნებრივი რესურსების სააგენტო“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N209 და N210
22.01.2013

1088

 

2013 წლის 23 იანვარს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N209 და N210 საჩივრების (მომჩივანი: შპს „ინკო“ (ს/კ 205189142) და შპს „დივაის სერვისი“ (ს/კ 202463459) შემსყიდველი - სსიპ „ბუნებრივი რესურსების სააგენტო“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/