2013 წლის 25 იანვარს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N212 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ქეჩერა“ (ს/კ205268681) შემსყიდველი - სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N212
24.01.2013

1093

 

2013 წლის 25 იანვარს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N212 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ქეჩერა“ (ს/კ205268681) შემსყიდველი - სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/