2013 წლის 1 თებერვალს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N214 საჩივრის (მომჩივანი: ი/მ „გიორგი იმერლიშვილი ჩუმასტერი“ (პ/N 01010016585) შემსყიდველი - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N214
29.01.2013

1098

 

2013 წლის 1 თებერვალს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N214 საჩივრის (მომჩივანი: ი/მ „გიორგი იმერლიშვილი ჩუმასტერი“ (პ/N 01010016585) შემსყიდველი - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/