2013 წლის 1 თებერვალს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N215 საჩივრის (მომჩივანი: ფ/პ „ზურაბ ბაზიარი“ (პ/N01010003469) შემსყიდველი - ქალაქ ქუთაისის მერია“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N215
29.01.2013

1099

 

2013 წლის 1 თებერვალს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N215 საჩივრის (მომჩივანი: ფ/პ „ზურაბ ბაზიარი“ (პ/N01010003469) შემსყიდველი - ქალაქ ქუთაისის მერია“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/