" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N216 და 218
29.01.2013

1100

 

2013 წლის 1 თებერვალს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N216 და N218 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „თბილისის შადრევნები“ (ს/კ 205192771) შემსყიდველი - ქალაქ თბილისის მერია)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/