2013 წლის 1 თებერვალს 19:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N217 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ფორმატი“ (ს/კ 204872575)  შემსყიდველი - შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N217
29.01.2013

1101

 

2013 წლის 1 თებერვალს 19:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N217 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ფორმატი“ (ს/კ 204872575)  შემსყიდველი - შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/