2013 წლის 4 თებერვალს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N219 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „მეგავეტი“ (443854651) შემსყიდველი - შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრი)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N219
31.01.2013

1103

 

2013 წლის 4 თებერვალს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N219 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „მეგავეტი“ (443854651) შემსყიდველი - შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრი)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/