2013 წლის 8 თებერვალს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N220 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ავერსი-გეოფარმი“ (ს/კ 203834075) შემსყიდველი - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N220
05.02.2013

1104

 

2013 წლის 8 თებერვალს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N220 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ავერსი-გეოფარმი“ (ს/კ 203834075) შემსყიდველი - თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/