2013 წლის 8 თებერვალს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N224 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „პრიმა აუდიტი“ (ს/კ 206309582) შემსყიდველი - სს „ტუბერკულიოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N224
08.02.2013

1106

 

2013 წლის 8 თებერვალს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N224 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „პრიმა აუდიტი“ (ს/კ 206309582) შემსყიდველი - სს „ტუბერკულიოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/